طراحی روشنایی شهری

By |2023-10-19T16:27:57+00:00اکتبر 19th, 2023|Categories: نور پردازی|Tags: |

 محدودیت های طراحی روشنایی شهری   نکته اصلی: طراحی شهری طراحی محیط فیزیکی شهری است. به طور کلی به برنامه ریزی تفصیلی و طراحی خاص برای پروژه های عمرانی در مناطق توسعه اخیر تحت هدایت طرح جامع شهری اطلاق می شود. وظیفه طراحی شهری ایجاد یک محیط فیزیکی با فرم فضایی خاص برای فعالیت های مختلف [...]